REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 w Mysłowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISMO DO RODZICÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA I REKRUTACJI
dzieci 2018/2019


ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY
w roku szkolnym 2018/2019


OŚWIADCZENIE
zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


OŚWIADCZENIE
woli przyjęcia dziecka


OŚWIADCZENIE
zgoda na udział dziecka w religii / etyce (klasy 1-3)


OŚWIADCZENIE
dziecko jest absolwentem przedszkolaOŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu rodzeństwa


OŚWIADCZENIE
praca w obwodzie szkoły


OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu członków rodziny wspierających rodziców/opiekunów prawnych 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego