Logopedia - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 w Mysłowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Logopedia

NASZA SZKOŁA
 __________________________________________________________________


 
 
Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem, troską o kulturę żywego słowa. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy.Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?
– wskazówki dla rodziców i wychowawców

• Podczas artykulacji głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.

• Dziecko nawykowo mówi przez nos.

• Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.

• Mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.

• Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia r.

• Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia ( zacinanie, powtarzanie sylab ).

• Po ukończeniu 4 roku życia dziecko :
- wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź,
- zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne , np. d na t (dom=tom), w na f (woda=fota), g na k (gęś=kęś), b na p (buda=puta),
- myli głoski o podobnym brzmieniu np. s c (sala=cala), szcz (szyje=czyje).

• Rozwój mowy dziecka:
- 2- letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymawia kilka słów),
- 3- letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5- rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań),
- 4- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2- letniego (formułuje proste zdania, słownictwo ok. 300 słów),
- 5- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5- letniego (proste zdania),
- 6- letniego jest na poziomie mowy dziecka 3- letniego (pojawiają się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
- 7- letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5- letniego.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego