Klasy IV-VII - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 w Mysłowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klasy IV-VII

UCZEŃ / RODZICE
 

Rok szkolny 2017 - 2018


kwiecień 2018  „Agresja i przemoc rówieśnicza”- 5. 04. 2018 roku w naszej szkole odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej 

Agresją nazywamy zachowanie zwrócone przeciw innym osobom ( również przeciw sobie samemu) i przedmiotom oraz działanie na ich szkodę. Agresja może przybierać formy fizyczne i psychiczne.
Przykładem agresji słownej jest: ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmieszanie, plotkowanie, szantaż, obrażanie.
Jej konsekwencje to: poczucie zagrożenia, odrzucenie, wyizolowanie drugiej osoby z grupy.
Agresja fizyczna to fizyczny atak na drugą osobę lub jej własność. Przybiera najczęściej formę bezpośrednią, czyli taką, kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora z ofiarą, np. w postaci bicia, kopania, plucia, popychania, zadawania ran, wymuszania pieniędzy itp.
Agresja emocjonalna występuje w wyniku przeżywanego lęku lub złości. Nie tylko w życiu, ale przede wszystkim na terenie szkoły – mamy do czynienia z agresją czynną i bierną. Obie postacie niosą ze sobą jednakowy ładunek wrogości i są atakiem na człowieka.
Czynną agresję bardzo łatwo zidentyfikować, ponieważ nie można jej ukryć i z reguły bywa głośna, a co najmniej widoczna.
Jej zewnętrzne oznaki to: krzyki, oskarżenia, złośliwości, groźby, zastraszanie, przemoc fizyczna.
Czynna agresja jest próbą ochrony samego siebie w sensie poczucia własnej wartości, własnych potrzeb, przekonań czy stanu posiadania. Wyrasta często z głębokiego poczucia braku bezpieczeństwa.
Bierna agresja to próba manipulacji drugą osobą, dokuczenia jej lub zranienia, bez ryzykowania otwartego konfliktu.
Przybiera różne formy: nie odzywanie się,  obrażanie się, ignorowanie rozmówcy, sabotowanie danej osoby przy jednoczesnym unikaniu bezpośredniej konfrontacji.
Zachowania agresywne przybierają formę bójek, znęcania się nad słabszym, mściwości przejawianej w stosunku do kolegów. Są to również czyny chuligańskie, niszczenie sprzętu szkolnego, czy też uszkodzenia ciała.

JAK SOBIE RADZIĆ W PRZYPADKU PRZEŚLADOWANIA – wskazówki dla ucznia
 Przemoc to nie tylko popychanie i bicie. Jesteś ofiarą przemocy także wtedy, gdy;
–    jesteś przezywany, ośmieszany przez obraźliwe słowa, gesty, rysunki, publikacje,
–    ktoś niszczy, zabiera lub kradnie twoją własność,
–    dostajesz obraźliwe listy, sms – y, telefony,
–    ktoś grozi zrobieniem Ci krzywdy lub wyrządzeniem innej szkody,
–    ktoś najczęściej złośliwie komentuje Twój wygląd, pochodzenie, status materialny, sytuację rodzinną, stopnie w szkole, wady fizyczne lub problemy ze zdrowiem, itp.

Co możesz zrobić?
 Prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz. Koniecznie poinformuj o przykrych zdarzeniach rodziców, nauczyciela, przyjaciela. W szkole zawsze jest Twój wychowawca, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub pracownika szkoły, to porozmawiaj z wybraną przez Ciebie osobą.

Masz prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie.

Jak sobie radzić z prześladowaniem?
1. Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznym miejscu w szkole, w towarzystwie kolegów i nauczycieli. Sprawca nie lubi świadków.
2. Jeśli spotka Cię coś złego w szkole, natychmiast poinformuj o tym nauczycieli i rodziców.
3. W trudnej sytuacji zawsze proś o pomoc i wsparcie, nie obawiaj się prosić o pomoc postronnych osób.
4. W kontakcie ze sprawcami przemocy zachowuj się pewnie i spokojnie, nie prowokuj ich. Powiedz jasno i wprost, że nie życzysz sobie takiego traktowania. Staraj się przede wszystkim spokojnie opuścić to miejsce tak szybko, jak to jest możliwe.
5. Jeśli sprawcy grożą Ci lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić, zastosuj technikę „zdartej płyty”, powtarzając przez cały czas jedno zdanie, np. „mnie to nie interesuje”.
6. Na przezwiska możesz reagować za pomocą zdania, które ma pokazać, że to Cię nie dotyka, np. powtarzaj  „możesz tak uważać”.

Mam nadzieję, że proponowane wskazówki pomogą Ci konstruktywnie rozwiązywać ewentualne trudności.
mgr Magdalena Napora

 
 
 
 

marzec 2018  Rywallizacja sportowa w ramach Bezpiecznego siódmoklasisty.

W dniu 28 marca 2018 w hali sportowej przy ul. Bończyka w Mysłowicach uczniowie klas siódmych, jak co roku zmagali się o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach. Impreza ta jest doskonałą promocją sportowego stylu życia i właściwych postaw wśród młodzieży dopingującej swoje drużyny.

W hali MOSiR-u na ul. Bończyka odbył się finał I edycji programy o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach.
Do zawodów przystąpiły zespoły reprezentujące mysłowickie podstawówki, składające się z uczniów klas siódmych. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych oraz części teoretycznej.
Jury składające się z zaproszonych gości bardzo wysoko oceniło poziom rywalizacji również wśród kibiców. Przygotowane stroje, hasła oraz skandowane okrzyki i przyśpiewki są czytelnym sygnałem tego, że mysłowicka młodzież potrafi kibicować i cieszyć się ze sportowej rywalizacji. Po bardzo wyrównanej walce zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej 4, przed koleżankami i kolegami z SP 15 i SP 13.
Najlepsze drużyny zostały nagrodzone ufundowanymi przez Urząd Miasta w Mysłowicach nagrodami rzeczowymi, a zwycięzcy tegorocznej edycji odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusza Koniak okazały puchar.
Na zakończenie imprezy wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć pokaz z psem służbowym, który się wabi” Iberon” i ma 6 lat służby. Powyższą atrakcję dla uczestników zebranych w hali przeprowadzili st.asp. Mariusz Będkowski oraz mł.asp. Łukasz Maciaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Komendant Miejski Policji w Mysłowicach serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w ten program i w jego realizację.

 
 
 
 

marzec 2018  "Śląska Ojczyzna Polszczyzna".

Choć na dworze ciągle mróz, uczniowie siódemki aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta.

W piątek 16 marca 2018 roku Antoni Sowa, Jakub Marczak i Amelia Siemińska z IV a brali udział w konkursie recytatorskim w gwarze śląskiej ,,Śląska Ojczyzna Polszczyzna”. W tym roku był to jubileuszowy konkurs pod honorowym patronatem Pani Senator RP Marii Pańczyk- Pozdziej oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Katowice. Słuchaliśmy o utopcach, gołymbiorzach, fuzbalu, śmiyrgusie i insze ślonske opowiostki.
Oceniały, jak zawsze, panie profesor Helena Synowiec i Danuta Krzyżyk. Konkurencja ogromna, ale nasi uczniowie poradzili sobie naprawdę dobrze. W przyszłym roku, jako już stali bywalcy powalczą o więcej. 

 
 
 
 

luty 2018 

W dniu 28.02.2018r. nasza szkoła gościła u siebie st. asp. Dariusza Opatrzyka z Komendy Miejskiej Policji. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczny siódmoklasista”, będącego kontynuacją programu „Bezpieczne Gimnazjum”, który jest realizowany cyklicznie z inicjatywy KMP Mysłowice od 1999r. Program jest realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice oraz Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto”. Objęci są nim uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej. Wybór tej grupy młodzieży nie jest przypadkowy, młodzi ludzie kończąc trzynasty rok życia podlegają już odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny karalne przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Uświadomienie młodzieży pewnych zagrożeń być może zniechęci ich do działalności przestępczej, uchroni od demoralizacji i sprawi, że będzie mogła lepiej rozpoznawać sytuacje niebezpieczne oraz właściwie na nie reagować. Rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne - to tylko część pojęć, których znaczenie omówił na dzisiejszej prelekcji st.asp. Dariusz Opatrzyk. Wszystko po to, aby uświadomić uczniom, że wraz z upływem lat, zaczynają prawnie odpowiadać za popełnione czyny. Prowadzący spotkanie policjant opowiedział zebranym, jakie występki najczęściej popełniają młodzi ludzie. Funkcjonariusz przestrzegł przed uleganiem namowom koleżanek, czy kolegów, którzy zachęcają np. do kradzieży, stosowania przemocy czy pierwszych doświadczeń z używkami. Uświadomił młodzieży, że finał tej pozornie niewinnej "zabawy" najczęściej nie jest przyjemny i kończy się w komendzie oraz powiadomieniem Sądu Rodzinnego. Poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa oraz zagadnienia związane z profilaktyką antyalkoholową.
Szóstoklasiści natomiast wysłuchali prelekcji na temat skutków zdrowotnych zażywania DOPALACZY. Na zakończenie był czas na zadawanie pytań. 

 
 
 
 
 

grudzień 2017 

Bardzo muzycznie minął ubiegły tydzień w naszej szkole. W piątek klasa V, 2a gim i 3c gim wyjechały do Filharmonii Śląskiej na świąteczny koncert, a w czwartek 14 grudnia 2017 roku klasa IV b udała się do Muzeum Miasta Mysłowice, by spotkać się z członkami orkiestry górniczej. Spotkanie okazało się fantastycznym połączeniem edukacji regionalnej i muzyki. Panowie zaprezentowali m.in. strój górniczy, a uczniowie popisali się znajomością kolorów pióropuszy na górniczym czako. Czwartoklasiści poznali też z całkiem bliska instrumenty muzyczne, na których gra górnicza orkiestra, a co odważniejsi mieli nawet okazję spróbować gry na trąbce – co okazało się wcale nie takie proste. Chyba gra na flecie jest łatwiejsza 

 
 
 
 

grudzień 2017 - Beboki, utopki i insze heksy…

Od kilku tygodni uczniowie klas czwartych, w ramach edukacji regionalnej, oswajali śląskie straszydła.
Najpierw wysłuchali dlaczego w dzieciństwie straszeni byli bebokami, co na łąkach i drogach robiły miedźniki, dlaczego do dnia dzisiejszego na wózkach małych dzieci widać przyczepione czerwone kokradki i dlaczego pokolenia ich babć i prababć tak unikały pracy w południe czy spania z otwartymi ustami. Nie zabrakło też opowieści o Skarbniku i utopkach.
A potem przyszedł czas na pobudzenie własnej wyobraźni i oto beboki, strzygi, utopki, miedźniki czy heksy nabrały bardziej realnych kształtów – jak kto sobie wyobrażał, tak stworzył własne straszydło.
Oto one:

 
 
 
 

listopad 2017 - III Targi Książki w Katowicach


Uczniowie klasy 5a wraz opiekunem p. Martą Bober wybrali się na spotkania autorskie z Michałem Zawadką oraz Dariuszem Rekoszem. Udział w wykładach o książce o pasjach, czytaniu i zainteresowaniach. Porady literackie udzielone przez Ostry Dyżur Literacki oraz zapoznanie się z ofertą wydawniczą kilkudziesięciu wydawnictw z całej Polski. Tego wszystkiego mogliśmy na własne oczy doświadczyć w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na III Śląskich Targach Książki. Czy warto? Odpowiedź może być tylko jedna – TAK!!!!!! Na pewno wrócimy tam za rok. Bo czytać WARTO!!!!! 

 
 
 
 

 październik 2017
 Dnia 18 października w Szkole Podstawowej nr 7 im Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach zostały przeprowadzone warsztaty wśród uczniów klas VII na temat konsekwencji zdrowotnych stosowania używek.

  • liczby i analizy zgłoszeń, wskaźników zapadalności i struktury zatruć środkami zastępczymi na terenie woj. śląskiego
  • problemu używania „dopalaczy” w Europie
  • miejsca „dopalaczy’ na tle innych używek w Polsce
  • skutków społecznych zażywania „dopalaczy”
  • doświadczeń z „dopalaczami” w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz częstości używania dopalaczy przez młodzież
  • efektu działania środków psychoaktywnych i wynikających z tego zagrożeń
  • alternatywnych sposobów wprowadzania na rynek nowych narkotyków.
Pedagog szkolny
mgr Magdalena Napora 
 

październik 2017 - Halloween w 5a

Każdy powód do spotkania i wspólnej zabawy jest dobry. Wie o tym klasa V SP 7 , która z okazji zbliżającego się Halloween spotkała się po lekcjach w szkole aby przygotować dekoracje i zabawy związane z Halloween.

Przy muzyce wykonaliśmy lampiony z dyni, bawiliśmy się, uczyliśmy się tańczyć no i zjedliśmy mnóstwo słodyczy!
Było wesoło i myślę, że szybko znajdzie się powód do kolejnego spotkania.
Wychowawca klasy 5a
Magdalena Naborczyk

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego