DOKUMENTY SZKOLNE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 w Mysłowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

DOKUMENTY SZKOLNE

 
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MYSŁOWICACH
Załącznik do uchwały nr 9/17/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach z dnia 28 listopada 2017r. 

ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MYSŁOWICACH 
- SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY opracowany na lata 2017-2022
Projekt Programu wychowawczo-profilaktycznego został przyjęty uchwałą
przez Radę Pedagogiczną i Rade Rodziców w dniu 28.09.2017r. - Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
   
Pobierz  » »Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach
   Pobierz  » »OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W RELIGII/ETYCE KLASY 1-3
   Pobierz  » »

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W RELIGII/ETYCE KLASY 4-8
   Pobierz  » »


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA
   Pobierz » »

PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA PO WYPADKU
   Pobierz » »

-
Wzór zgłoszenia wypadku
   
Pobierz » »

Wniosek NNW szkolne
   Pobierz » »
- Wzór usprawiedliwienia
   Pobierz » »

- Wzór zwolnienia
   Pobierz » »

- Wzór zwolnienia całkowitego z wf, informatyki - opinia lekarza
   Pobierz » »

- Wzór zwolnienia z wf - opinia lekarza
   Pobierz » »Świetlica druki
   Pobierz » »- UBEZPIECZENIE NNW
DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH

- Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

- Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

- Zalącznik Oświadczenia lista zbiorcza

- Zalącznik Oświadczenie Ubezpieczony

 


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego